Profil školy História školy Zamestnanci Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor

Tanečný odbor

Oddelenie moderného tanca
Oddelenie ľudového tanca
  • prípravné štúdium             
deti od 5. roku - trvanie 1 rok 
   
  • Základné štúdium
žiaci od 6. roku
  • primárne umelecké vzdelanie

1.- 4. ročník 1.časti I. stupňa - 4 roky

  • sekundárne umelecké vzdelanie
1.- 4. ročník 2.časti I. stupňa - 4 roky

 

V tanečnom odbore prebieha vyučovanie v predmetoch:
klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax

 

Oddelenie moderného tanca: 

Anna Plešková
 

Oddelenie ľudového tanca:

Mgr. Elena Jurenová

Ing. Alexandra Žiaková

 

Odkaz na bližšie informácie o oddelení ľudového tanca:

http://cindruska.sk