Profil školy História školy Zamestnanci Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor

Výtvarný odbor

  • Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského veku

  • Základné štúdium (I. stupeň) je určené pre deti vo veku počas plnenia povinnej školskej dochádzky. Člení sa na dve časti:

    • 1. časť I. stupňa štúdia (trvá 4 roky)

  • Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 1. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak primárne umelecké vzdelanie.

    • 2. časť I. stupňa štúdia (trvá 4 roky)

  • Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre 2. časť I. stupňa základného štúdia získava žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

  • Základné štúdium (II. stupeň) nadväzuje na I. stupeň štúdia a trvá 4 roky. Okrem žiakov, ktorí absolvovali prvý stupeň, je určené pre žiakov vo veku od 15 rokov spĺňajúcich predpoklady pre prijatie.

  • Štúdium pre dospelých môžu navštevovať absolventi II. stupňa od 18 rokov, trvá 4 roky, je zamerané na nasmerovanie k vlastnej tvorbe, tak aby rešpektovalo osobitosť a danosti jednotlivca, jeho záujem, ambície a spôsobilosti.

 

 

Ateliéry vedú: 

Mgr. Svetlana Beťková

Mgr. Jana Khouri          

Mgr. Libuša Vyšná

Mgr. Eva Makarová

Vyučovanie prebieha na elokovaných pracoviskách J.D. Matejovie 539 a Hybe 140