Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 30.03.2022 Paleta a husle
Objednávka Objednávky 2022 s DPH 03.01.2022
Faktúra Faktúry 2022 s DPH 03.01.2022
Objednávka Rozpočet sociálneho fondu 2022 s DPH 01.01.2022
Zmluva Zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu s DPH 30.09.2021 Komunálna poisťovňa a.s.,
Zmluva Sublicenčná zmluva iZUŠ s DPH 01.09.2021 Senzio s.r.o.
Zmluva iZUŠ s DPH 01.09.2021 Senzio s.r.o.
Zmluva 02/2021 Kúpna zmluva - husle s DPH 07.06.2021
Zmluva 01/2021 GDPR s DPH 31.03.2021 IMP Service,s.r.o.
Zmluva Dodatok ku Kolektívnej zmluve s DPH 01.03.2021
Faktúra Fakrúry 2021 s DPH 01.01.2021
Objednávka Objednavky 2021 s DPH 01.01.2021
Objednávka Rozpočet sociálneho fondu 2021 s DPH 01.01.2021
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 26.11.2020 Paleta a husle
Zmluva Zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu s DPH 02.10.2020 Komunálna poisťovňa a.s.,
Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov s DPH 30.09.2020 BYP
Zmluva 02/2020 Kúpna zmluva - akordeón s DPH 23.06.2020
Zmluva Zmluva o dielo - ZUŠ(PARÁDA) U VÁS DOMA s DPH 05.06.2020
Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 29.05.2020 Slovak Telekom,a.s.
Zmluva 01/2020 Kúpna zmluva - akordeón s DPH 14.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/99