• Pozvánka na slávnostné udeľovanie cien KNL

  Milí kolegovia, rodičia a priatelia umenia.

  V mene Komunitnej nadácii Liptov Vás srdečne pozývam na slávnostné udeľovanie cien Karola Feňveša, Ivana Šenšela a Ladislava Habiňáka za rok 2019 v sobotu 12.10.2019 o 17.30.hod. v Stone Gallery Grand Castle Liptovský Hrádok.

  Ceny budú udeľované nielen nominovaným žiakom Základnej umeleckej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy, ale aj ďalším nominovaným osobnostiam, ktoré svojou významnou prácou prispeli pre rozvoj vzdelania a kultúry v našom meste. A ja s veľkou radosťou oznamujem, že sú to práve naše kolegyne Mgr. Libuša Vyšná a Mgr. Jana Khouri, ktoré budú odmenené za svoju dlhoročnú prácu s výbornými výsledkami, ktoré sa dostávajú nielen do povedomia mesta Liptovský Hrádok, ale aj vďaka rôznymi zrealizovanými projektami a súťažiami medzinárodného charakteru, ktorými reprezentujú nielen našu Základnú umeleckú školu, ale aj mesto Liptovský Hrádok.

  Všetkým nominovaným a oceneným srdečne gratulujeme.

  Tešíme sa na vašu účasť

 • Zasadnutie Rady školy

 • Platobné údaje a výška mesačného príspevku

 • Výstava dvoch ZUŠ-iek v meste Liptovský Hrádok

  Základná umelecká škola spolu so Súkromnou umeleckou školou pripravili výstavu s názvom SPOLU, ktorú si počas jesenných dní môžete pozrieť v Dome kultúry Liptovský Hrádok v galérii Na schodoch. 

 • Rozvrh TO 2019/20

  Rozvrh_TO_2019_2020.pdf​​​​​​​

 • Záverečný koncert

 • Absolventský koncert

 • Tanečné predstavenie

 • Príjmacie skúšky

 • ZUŠPARÁDA

 • Riaditeľské voľno

  RIADITEĽSKÉ    VOĽNO

  Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

  dňa 25.3.2019 udeľuje žiakom

  RIADITEĽSKÉ    VOĽNO

  z organizačných dôvodov a prevádzkových dôvodov.

   

  Vyučovanie od 26.3.2019 bude prebiehať podľa vyučovacieho rozvrhu.

 • Koncert k sviatku žien

 • 2% Deťom a umeniu

  Poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 do výšky 2 % alebo 3 % občianskemu združeniu Plaeta a husle podporíte vzdelávanie, rozvoj tvorivosti a talentu žiakov Základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok. E-tlačivá tu

 • Školné 2.polrok šk.r. 2018/19

 • Rada školy pri ZUŠ LH zasadne 21. marca 2019

 • Koncert k sviatku žien  Milí rodičia a priatelia umenia.

  Už roky si spájame mesiac marec nielen s príchodom jari, ktorú už cítime vo vzduchu, ale i s knihou, a ďalšími sviatkami ako medzinárodný deň žien (8.3.), medzinárodný deň šťastia (20.3.), svetový deň divadla (27.3.), Deň učiteľov  (28.3.) a mnohé ďalšie ...

  U nás na ZUŠ sa stalo tradíciou, že sme pripravili pre všetky ženy z blízkeho i ďalekého okolia Liptovského Hrádku malý umelecký darček v podobe koncertu K SVIATKU ŽIEN, ktorý bude 14. marca 2019 o 16.30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry.

  Všetky dievčatá, ženy, dámy, ale aj pánov, mužov, manželov či partnerov srdečne pozývame na náš koncert.

  Bližšie informácie o koncerte nájdete na plagáte. 

   

  Tešíme sa na vašu účasť


 • Funkčné obdobie riaditeľa ZUŠ

  Milí rodičia.

  31.1.2019 mi končí prvé 5-ročné obdobie vo funkcii riaditeľky ZUŠ Liptovský Hrádok. Verím, že za toto obdobie sa toho veľa v našej ZUŠ-ke zmenilo k lepšiemu a mali sme veľa akcií, kde sme mohli ukázať plody našej práce.

  Dňa 17.12.2018 bolo zriaďovateľom vyhlásené výberové konanie do funkcie riaditeľa ZUŠ Liptovský Hrádok, ktorého som sa zúčastnila dňa 21.1.2019 a na ktorom som bola úspešná.

  S radosťou Vám oznamujem, že naďalej budem pokračovať v započatej práci vo funkcii riaditeľky. Je veľa vecí, ktoré máme v plánoch, ale len v tímovej práci spolu s pedagógmi a s vašou podporou môžeme dosiahnuť tieto ciele. 

  Chcem sa vám poďakovať za prejav dôvery v nás všetkých pedagógov a zamestnancov školy, že vaše deti môžu navštevovať našu ZUŠ-ku a my im môžeme odovzdať to najlepšie z nás...

  Verím, že deti chodia s radosťou a chuťou niečo nové sa naučiť a potom sa to pretaví v našich vystúpeniach pre vás. 

  Za vašu priazeň a podporu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, vám v mene celého kolektívu ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

  -- 

  S pozdravom

  Mgr. Bronislava Majerčíková

  riaditeľka ZUŠ Liptovský Hrádok

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

strana: