• Národopisné múzeum Liptovský Hrádok

  V priestoroch múzea sme si pozreli výtvarné diela umelcov spojených s Liptovom tvoriacich prevažne v prvej polovici 20. storočia a stálu expozíciu dobového nábytku s bohatou zbierkou poľovníckych trofejí, ktorá približuje obdobie konca 18. a začiatku 19. storočia, kedy bola budova Soľného úradu sídlom prefekta likavsko – hrádockého komorského panstva. Zároveň sa žiaci venovali  výtvarným aktivitám.

  Účastníci: žiaci z ateliérov J. Khouri a S. Beťkovej.

  Foto: J. Khouri

   

 • Spoznávame umenie spojené s regiónom Liptova

  V Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku sme si pozreli výtvarné diela
  umelcov spojených s Liptovom tvoriacich prevažne v prvej polovici 20. storočia.
  Všetky vystavené diela boli pred zrakmi verejnosti „ukryté“ v depozitárnych
  priestoroch, ale teraz ich Liptovské múzeum, po odbornom ošetrení a
  konzervátorských zásahoch, vystavuje v plnej kráse.
  Za zrozumiteľný a pútavý výklad ďakujeme programovej manažérke a lektorke
  Mgr. Martine Mäsiarovej. Súčasťou nášho pobytu v múzeu bola výtvarná práca
  a krátky test.
  Účastníci: žiaci z ateliérov J. Khouri a L. Vyšnej.

  Foto: J. Khouri

 • Galéria RK

  Naša Cesta za umením viedla tentokrát do Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku. Deti sa zoznámili nielen s tvorbou nášho známeho maliara ale aj s dielami súčasného autora, naučili sa, čo je to "drapéria" a hravým spôsobom si vytvorili grafiky- v ich fantázii pripomínajúce divotvorné zvieratá či krajiny. Čas nám rýchlo ubehol, ale radosť na spiatočnej ceste bola dokonalá, keďže nechýbala ani zmrzlina. Zážitkom bola aj jazda novučičkým vlakom.

   S.Beťková

 • PRIJÍMACIE SKÚŠKY A ZÁPIS DO ZUŠ

 • VZDELÁVANIE V ZUŠ

  Prečo je vzdelávanie v ZUŠ také dôležité pre rozvoj detí už od predškolského veku? Čo všetko môže vaše dieťa získať vďaka umeleckému vzdelávaniu? Aký základ môžete dať svojmu dieťatu na rozvoj jeho osobnosti?

   

 • ZUŠPARÁDA - ZUŠKY NIE SÚ KRÚŽKY

  ZUŠ Liptovský Hrádok pripravila pre deti MŠ a žiakov prvých ročníkov ZŠ výchovný koncert, na ktorý vás srdečne pozývame.

  Foto: Jana Khouri

 • Klavírny recitál

 • Riaditeľské voľno pre žiakov výtvarného odboru

  Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy,

  že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

  dňa 12.-13.4.2022 udeľuje žiakom výtvarného odboru  RIADITEĽSKÉ   VOĽNO z organizačných dôvodov.

  Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhov od 20.4.2022.

 • Zasadnutie Rady školy pri ZUŠ

  Zasadnutie Rady školy pri ZUŠ

  sa uskutoční v pondelok 4. apríla. 2022 o 16:15 v riaditeľni ZUŠ

  Program:

  1. Kontrola uznesení

  2. Správa o výsledkoch hospodárenia ZUŠ za rok 2021

  - predkladá ekonómka ZUŠ/riaditeľka ZUŠ

  3. Správa o činnosti Rady školy za rok 2021

  - predkladá predsedníčka RŠ

  4. Vyhodnotenie koncepcie rozvoja ZUŠ za obdobie od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022

  - predkladá riaditeľka ZUŠ

  5. Predpokladané (navrhované) počty žiakov a tried ZUŠ v šk. roku 2022/2023

  - predkladá riaditeľka ZUŠ

  6. Rôzne

 • Koncert ZUŠ - Tóny jari

  Foto: J. Khouri

 • Koncert ZUŠ - Tóny jari

  Milí rodičia.

  Po veľmi dlhej dobe sa opäť môžeme vidieť na živo na našich koncertoch. 

  Máme pre Vás pozvanie n   a náš prvý verejný koncert žiakov ZUŠ Liptovský Hrádok v tomto školskom roku s názvom "Tóny jari".

  Koncert sa uskutoční 24.3.2022 v estrádnej sále Domu kultúry o 16.30 hod.

  Verím, že spoločne vytvoríme príjemnú atmosféru pre našich malých "umelcov", ktorí Vám prinesú potešenie do nastávajúcich jarných dní.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

   

   

   

 • Uchádzame sa o vaše 2%

  Milí rodičia a priatelia umenia.

  Ďakujeme za Vašu podporu počas predchádzajúceho neľahkého obdobia. Sme radi, že sme našli spôsoby, ako vzdelávať žiakov našej ZUŠ i dištančnou formou.

  Chceme vás poprosiť o pomoc, ktorá nás veľmi podporí a vás to nebude stáť ani cent. Venujte nám prosím 2% zo zaplatených daní.

  Ak sa rozhodnete nás podporiť, podporíte tým vzdelávanie, tvorivosť a talent žiakov ZUŠ a vašich detí. Aj vďaka týmto finančným prostriedkom vieme lepšie deťom priblížiť umenie profesionálnych umelcov a ďalších aktivít pomáhajúcich pri výchovno-vzdelávacom procese.

  ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

   

 • Reportáž z koncertu

  Kultúra v Liptovskom Hrádku opätovne začína ožívať. Ďakujeme Bratislavskému chlapčenskému zboru za nádherný kultúrny zážitok a skvelú atmosféru na koncerte.

  Reportáž z koncertu si môžete pozrieť tu.

   

 • Koncert Bratislavského chlapčenského zboru

  Kultúra v Liptovskom Hrádku sa pomaly a isto začína rozbiehať po veľmi dlhom období a máme pre Vás výnimočné pozvanie na koncert Bratislavského chlapčenského speváckeho zboru v sobotu 12.3.2022 o 17.00.hod v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku.

  Tento koncert bude určite výnimočný pre všetky vekové kategórie a zvlášť veľmi inšpirujúci pre žiakov ZUŠ.

  Tešíme sa na Vás i na spoločný umelecký zážitok.


 • Vyučovanie v ZUŠ od 31.1.2022

  Milí žiaci a rodičia.

  Od pondelka 31.1.2022 opäť vyučujeme v prezenčnej forme v hudobnom a tanečnom odbore podľa rozvrhov.

  Výtvarný odbor v Lipt. Hrádku do 3.2.2022 funguje ešte v dištančnej forme. Vyučovanie v prezenčnej forme vo výtvarnom odbore bude od 7.2.2022, alebo podľa aktuálnej situácie.

  Vedenie školy

 • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE V ZUŠ

  Vzhľadom ku karanténnym opatreniam na základných školách od 25. - 28.1. 2022 bude prebiehať vzdelávanie v ZUŠ v skupinovej forme dištančne.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy

 • Vyučovanie v ZUŠ od 10.1.2022

  Milí rodičia a žiaci,

  od 10.1.2022 realizujeme výchovno-vzdelávací proces PREZENČNOU formou podľa pôvodných rozvrhov hodín vo všetkých odboroch.

  Prajeme Vám veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v celom roku 2022.

   

 • Vianočný pozdrav

  Milí žiaci, rodičia, starí rodičia a priatelia umenia.

  Vianočná atmosféra v podobe našich koncertov nám chýba, tak sme pre Vás pripravili malé ukážky na spríjemnenie tohto krásneho času.

  https://www.facebook.com/zusliptovskyhradok

  Želáme Vám, aby čaro Vianoc zotrvalo v nás všetkých v každý deň...

  Aby radosť, smiech a iskry v očiach sme mali počas celého roka, aby úsmev na tvári bol prejavom vľúdnosti, ľudskosti a porozumenia...

  Aby ľudské slovo hrialo pri srdci a potešilo všetkých našich blízkych, priateľov, známych i neznámych...

  Krásne, pokojné Vianoce plné lásky, zdravia a pokoja želá kolektív ZUŠ Liptovský Hrádok

 • Dištančné vzdelávanie v ZUŠ

  Milí žiaci a rodičia.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva prechádzajú všetky ZUŚ na dištančnú formu vzdelávania.

  od pondelka 29.11.2021.

  Pripravili sme pre žiakov nové rozvrhy prispôsobené tak, aby stíhali prísť zo školy domov a mohli sa pripraviť na popoludňajšie aktivity z pohodlia domáceho prostredia.

  Prosím, venujte pozornosť novým rozvrhom, ktoré nájdete vo svojich mailoch, (pozrite aj SPAM alebo reklamy) tak aj v dokumentoch školy v IZUŠ.

  Ďalšie informácie Vám poskytnú triedni pedagógovia.

  Verím, že i tentokrát situáciu zvládneme a ďakujeme za spoluprácu a ústretovosť.

  Prajem nám všetkým, aby sme tento predvianočný čas zvládli v čo najväčšom zdraví a vedeli sa čo najrýchlejšie prispôsobiť danej situácii s pokojom a vľúdnosťou.

  Pokojný adventný čas prajem

  Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. art.

  riaditeľka ZUŠ Liptovský Hrádok

 • Plenér - Poloniny - Stakčín.

   22. 9. - 24. 9. 2021

strana: