• Výstava " 9 + 0 " (alebo 10 ročníkov partnerského projektu "Kdo jsme - Kto sme") Regionálne informačné centrum Česká Skalice 1. - 30. september 2020

  Výstava "Naděje"Obrazy výtvarníkov a výtvarníčiek z partnerských miest Liptovského Hrádku a České Skalice a ich priateľov.1. - 30. september 2020, Galéria FortnaStředisko volného času Bájo Česká Skalice

 • Výška mesačného príspevku na šk. rok 2020 / 2021

 • Nový školský rok 2020/2021

  Dobrý deň, milí rodičia.


  Nový školský rok máme pred sebou a s ním aj nové opatrenia, ktoré je potrebné rešpektovať a zároveň ich aj dodržiavať.

  Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu školy od 2.9.2020 vás nasmerujú k ďalším informáciám a priebehu vyučovania na ZUŠ do 14.9.2020. Verím, že situácia sa stabilizuje a my budeme môcť voľne dýchať a učiť sa v normálnom režime.

  Žiaci si pri vstupe dezinfikujú ruky a odovzdajú svojmu triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník Vyhlásenie zákonného zástupcu. Vstup do priestorov školy je povolený len jednému rodičovi. Prosíme všetkých rodičov a žiakov, aby dodržali odstupy v priestoroch ZUŠ i na elokovaných pracoviskách.

  Verím, že spoločne sa nám podarí zvládnuť náročný začiatok roka.

  Všetkým žiakom a rodičom prajem úspešný štart a radosť z učenia sa.

  Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. art.


 • Zasadnutie Rady školy

 • Prijímacie skúšky do ZUŠ

 • Absolventská slávnosť

  Absolventská výstava 2020

  Absolventská slávnosť

  Foto: Jana Khouri

  Absolventská výstava 2020

 • Znovuotvorenie ZUŠ

  Oznam

  Naša ZUŠ-ka opäť otvára svoje brány školy od pondelka 15.6.2020

   

  Vyučovanie v jednotlivých odboroch ZUŠ:

   

  ·       pokračuje podľa pôvodného rozvrhu

  ·       vyučovanie bude skrátené o 10 min. kvôli hygienickým opatreniam, bližšie informácie vám poskytnú triedni pedagógovia

  ·       účasť žiakov je dobrovoľná

  ·       žiaci, ktorí zostanú doma, pokračujú v dištančnej forme vzdelávania

  – v individuálnej forme  v čase svojej vyučovacej hodiny pred pandémiou,

  • skupinové vyučovanie dostane zadanú úlohu prostredníctvom emailu alebo sociálnych sietí

  ·       použitie rúška je povinné u všetkých v čase príchodu a pohybu v priestoroch školy

  ·       počas vyučovania v triedach rúško nemusí byť

  ·       počas prestávky v tanečnom odbore žiaci sa zdržiavajú vo svojej triede a minimalizujú svoj pohyb v priestoroch budovy kultúrneho domu

  ·       dezinfekcia rúk pri vstupe do hlavného vchodu budovy ZUŠ alebo pri vstupe do jednotlivých tried

  ·       dodržiavanie odstupov počas pohybu v priestoroch školy

  ·       zákonný zástupca zotrvá v budove len minimálny čas na odovzdanie alebo prevzatie žiaka

  ·       žiaci sa zdržiavajú v budove školy max. 10 minút pred začatím vyučovania, po jeho skončení opúšťajú budovu ZUŠ bez zdržiavania

  ·       pred nástupom žiaka do školy musí zákonný zástupca vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a odovzdať ho triednemu pedagógovi

  ·       v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) triedny pedagóg žiaka nepreberie

  ·       vyučovanie v tejto forme bude prebiehať do 26. 6. 2020

  ·       posunutý je aj termín klasifikácie: z 18.06. na 23. 6. 2020

   

   Príklady skráteného času vyučovania

  35´hodina - začiatok 13:30 – koniec 14:00 (namiesto 14:05) – 2 x

  70´hodina – začiatok 13.30 – koniec 14.30 (namiesto 14:40)

  Skupinový blok hodín

  3 x 45´       - začiatok 13:30 – koniec 15:35 /namiesto 15:45)

   

   

 • Prijímacie skúšky do ZUŠ

  Milí rodičia.

  Objavili ste u Vášho dieťaťa umelecké vlohy? Často si Vaša dcéra alebo syn spieva, tancuje, alebo si rád/a kreslí? Zapáčil sa mu/jej nejaký hudobný nástroj, na ktorom by sa chcel/a naučiť hrať? Ak sú Vaše odpovede zodpovedané kladne, je čas podporiť Vaše dieťa v týchto aktivitách.

  Naša ZUŠ ponúka umelecké vzdelávanie nielen pre budúcich umelcov, ale ponúkame rozšírenie obzoru a rozvoj umeleckého cítenia pre všetkých žiakov, ktorí majú záujem získať zručnosti v daných oblastiach jednotlivých predmetov, zažiť osobné skúsenosti a prispieť tak  ku komplexnejšiemu rozvoju svojej osobnosti.

  Na štúdium v školskom roku 2020/2021 je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky do 30.júna 2020. PRIHLÁŠKA TU

  Po prihlásení na štúdium formou elektronickej prihlášky sa tešíme na osobné stretnutie 27.- 28.augusta 2020  od 14.00 – 17.00 hod. v hlavnom sídle ZUŠ v budove Domu kultúry v Liptovskom Hrádku, kde budú prebiehať prijímacie skúšky.

  Ku elektronickej prihláške je potrebné zaslať ešte ďalšie 2 dokumenty v elektronickej podobe mailom na zus.lh@stonline.sk

   

  Čestné vyhlásenie

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

   

  Základná umelecká škola Liptovský Hrádok

  v školskom roku 2020/2021 otvára štúdium v týchto odboroch:

   

  Hudobný odbor

  • Prípravná hudobná výchova pre deti od 6 rokov (kreatívne vyučovanie, hra na ľahko ovládateľných  hudobných nástrojoch)
  • Základné štúdium (klavír, akordeón, spev, husle, gitara, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet, zborový spev),
   súčasťou vzdelávania je komorná hra, štvorručná hra, zborový spev a hudobná náuka

  Tanečný odbor

  • Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov
  • Základné štúdium v predmetoch tanečná príprava, klasický, džezový 
   a ľudový tanec (tanečná prax podľa zamerania štúdia v tanečnom odbore: scénický a moderný tanec, ľudový tanec v DFS Cindruška)

  Výtvarný odbor

  • Prípravné výtvarné štúdium pre deti od 5 rokov
  • Základné štúdium prvého stupňa a druhého stupňa
   pre žiakov od 6 do 25 rokov

  Prijímacie skúšky

  • pre uchádzačov o štúdium v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore  27. a 28. augusta 2020             od 14:00 do 17:00 v hlavnej budove Základnej umeleckej školy v Dome kultúry na ul. J. D. Matejovie 591 v Liptovskom Hrádku

   

   

                                          

 • Výtvarná súťaž

  POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ  Česká Skalice

  Laura Michalková, žiačka 1.ročníka výtvarného odboru z triedy Mgr. Evy Makarovej, elokované pracovisko Hybe, získala jednu z hlavných cien výtvarnej súťaže  POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ v Českej Skalici, ktoré je partnerským mestom Liptovského Hrádku.

  Veríme, že táto cena priniesla nielen veľa radosti, ale aj veľa ďalších inšpirácií a chuti tvoriť nielen pre Lauru, ale aj pre iné deti. Obidvom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších skvelých úspechov.

 • Výtvarka v domácom prostredí pod vedením E. Makarovej

 • Zdieľanie prác v domácom prostredí pod vedením S.Beťkovej

  Žiaci S. Beťkovej majú zadávané témy a zdieľajú svoje práce cez Facebookové skupiny.

  Pre ročníky PŠ, 1. 2. 3. 4. /I. časť, 1. stupňa je vytvorená skupina: naša výtvarka

  Log in to Facebook | Facebook

   

  Pre  žiakov 1. 2. 3: 4./ 2.časť 1. stupňa VO a II. stupeň je skupina: naša výtvarka2.

  Log in to Facebook | Facebook

  Michal Šafařík - Svet dnes

  Geometria - návrh vzoru 

  Olívia Lehotská

  Sofia Kováčová

  Michal Fašanok

  Matej Fašanok abs

  Foto hádanka- detail

  1 a 2 Olívia Lehotská 2 r. 2 c

  Patrik Pavkovček, absolv 1 st

  Matej Vráblik 3.r

  Michal Safařík 1 r.  II.st

  Matej Fašanok abs

  Sofia Kováčová, 3.r.2.c

  Michal Glavo, 3.r.2 c.

  Počítačová grafika

   

  1 , 2 a  5 - Matej Vráblik

  3 Lucas Melich, 3.r.2.c

  4 Matej Fašanok absolv

  5 Michal Fašanok

  Téma: autoportrét v štýle  komixu

  Matej Vráblik 3r. 2.c.

  Michal Fašanok,4.r.1.c

  Matej Fašanok, absolv.I.st

   Zviera

  Čo rád robím

  Moje zátišie a kytica pre mamu

  Na motívy Van Gogha a Claude Moneta

  Jar a jarné klobúky

  Pohľad z okna - 

  Patrik Pavkovček

  Sofia Šafaříková

  Timur Vrbičan 3, 4, 5

  Tomáš Mezovský 6,7,

  Štúdijná kresba predmetu -

  Matej Fašanok abs

  Matej Vráblik

  Olívia Lehotská

  Tomáš Mezovský 3 r. 2 v

  Sofia Kováčová 
 • Tvoríme v domácom prostredí pod vedením J. Khouri

  Rozprávkové bytosti - 1. ročník

  Návrh na pexeso - 2. ročník

  Pomáham mamičke v kuchyni - 1.-2. ročník

  Zátišie umiestnené na stoličke - 3. ročník

  Autoportrét - 1.-2. ročník II. časti I. stupňa

  Pexeso - 1.-2. ročník II. časti I. stupňa

  Zátišie - 1.-2. roč. II. časti I. stupňa

  Prebúdzajúca sa príroda - 2.-3. ročník I. časti

  Návrh na textilnú potlač - posteľné prádlo - 1. ročník I. časti

  Ako trávim voľný čas - 1.-2. roč. II. časti

  Prebúdzajúca sa príroda, život - 1.-2. ročník II. časti

  Návrh na textilnú potlač - posteľné prádlo - 2. ročník I. časti

  Zo života hmyzu - 1. ročník I. časti

  Návrh na textilnú potlač - posteľné prádlo - 3. ročník I. časti

  Pohľad z okna - 2.-3. roč. I. časti

  Abstrakcia - variácie - 1.-2. roč. II. časti 

  Konské dostihy, automobilové preteky - 1. ročník, I.časti

  Vtáky - 1. - 2. roč. I. časti

  Zátišie - štúdijná kresba - II. stupeň

  Portrét člena rodiny - 3. ročník I. časti

  Šachová etuda - 1. - 2. ročnik II. časti I. st.

  Portrét člena rodiny -2 . ročník I. časti

  Podmorský svet - 1.-2. roč. I. časti

  Portrét člena rodiny - 1. ročnik  I. časť

  Modrý svet - 1. - 2. roč. II. časti

  Podmorský svet - 3. ročník, I. časti

  Kompozícia z písma a dekoru - 1. ročník I. časti

  Digitálna tvorba Radany Ivanovej - 1. roč., II. st.

  Modrý svet - 2. -3. roč. II. st.

 • Zápis do ZUŠ

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Hrádok postup pri zápise detí do základných škôl a ZUŠ nasledovne:

  Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti dieťaťa. 

  Termín zápisu sa uskutoční v dňoch 28.4.2020 – 29.4.2020 v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod. viacerými spôsobmi:

  Elektronická online prihláška je pripravená s možnosťou výberu odborov, ako i jednotlivých hlavných predmetov. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo viac odborov súbežne, prosíme Vás o vyplnenie každého odboru samostatne.

  K elektronickej prihláške bude potrebné doložiť ešte Čestné vyhlásenie a Súhlas zákonného zástupcu (dokumenty na stiahnutie tu

   

  • Prostredníctvom elektronickej pošty - tlačivá - prihláška, Čestné vyhlásenie a súhlas (tlačivá nájdete v sekcii Na stiahnutie tu ) 

  oscanované tlačivá s podpismi poslať na emailovú adresu zus.lh@stonline.sk

   

  • Vyplnené a podpísané tlačivá vhodiť do schránky umiestnenej na budove školy alebo poštou na adresu ZUŠJ.D. Matejovie 591/14, 03301 Liptovský Hrádok

   

  • Osobne  28.-29.4.2020 od 14.00 – 17.00 hod. - pri vstupe jednej osoby do školy (zákonný zástupca) s použitím rúška, pripraveného dezinfekčného prostriedku a vlastným perom

   

  Rozhodnutie o prijatí

  V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty (prihláška, Čestné vyhlásenie, súhlas zákonného zástupcu), rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020.

  V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  O rozhodnutí prijatia dieťaťa na štúdium v ZUŠ bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný na zadanú emailovú adresu v prihláške

   

  V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na adrese: zuslhriaditel@gmail.com

   

 • Príspevok na úhradu nákladov (školné)

 • Hrádocká výtvarka

  Denná kompozícia

  Galéria výtvarného odboru na portáli Zonerama.
  odkaz: https://www.zonerama.com/vytvarka/850430

 • Rozhodnutie Ministerstva školstva

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa

  prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca 2020 do odvolania.

  Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 • Elektronické vzdelávanie v ZUŠ

  Milí rodičia.

  Nastal nám čas, ktorý nemožno dopredu naplánovať ani predvídať, potrebujeme udalosti

  týchto dní celoplošne rešpektovať a disciplinovane riadiť sa jednotlivými usmerneniami.

   

  Naša ZUŠ nie je výnimkou. Tento čas nie je prázdninový čas, len máme zmenenú formu

  vyučovania na základe okolností, ktoré sa dejú. Preto Vás prosím o súdržnosť a rešpektovanie

  daných okolností a aj procesu vyučovania prostredníctvom možných jednoduchých

  a dostupných internetových služieb. Viac informácií a presnú formu vzdelávania nájdete v

  mailoch. Ak vám mail neprišiel, prosím, kontaktujte priamo svojho triedneho pedagóga alebo

  svoje otázky píšte na zuslhriaditel@gmail.com.

   

  Na záver nám všetkým chcem zaželať, aby sme všetci v zdraví prežili nastávajúce chvíle, aby

  sme sa zomkli ako rodiny viac, cítili vzájomnú spolupatričnosť a vychutnali si spoločné chvíle.

 • Zasadnutie Rady školy

  Rada školy pri ZUŠ LH rozhodla, že jej zasadnutie 18. marca 2020 bude neverejné vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu.

  Mgr. Viera Kovačičínová

  predsedníčka Rady školy pri ZUŠ LH

 • Usmernenie ministerky školstva

 • Riaditeľské voľno a rozhodnutie

  Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

  dňa 13.3.2020  udeľuje žiakom

  RIADITEĽSKÉ    VOĽNO  

   

  Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sú plošne zatvorené všetky školy a školské zariadenia od 16.3.2020 na 14 dní.

  Žiadame všetkých žiakov, rodičov, starých rodičov, aby k danej situácii pristupovali zodpovedne a rešpektovali pokyny a usmernenia štátnych orgánov.

  Ďalšie informácie Vám poskytneme priebežne podľa vývoja daných udalostí.

strana: