Profil školy História školy Zamestnanci Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor

Hudobný odbor

  • prípravné štúdium
  deti od 6. roku - trvanie 1 rok 
     
  • Základné štúdium
  žiaci od 7. roku
  • primárne umelecké vzdelanie
  1.- 4. roč 1.časti I. stupňa - 4 roky
  • sekundárne umelecké vzdelanie
  1.- 4. roč 2.časti I. stupňa - 4 roky
  • II. stupeň
  4 roky
  • Štúdium pre dospelých
  4 roky

   

  V  hudobnom odbore prebieha vyučovanie:

  Hlavné predmety v hre na hudobný nástroj: klavír, keyboard, husle, gitara, akordeón, priečna flauta, zobcová flauta, klarinet, saxofón, trúbka, hlasová výchova, sólový spev
  Skupinové predmety: hudobná náuka, spevácky zbor, komorná hra 

 

Oddelenie klávesových nástrojov:

klavír: 

Mgr. Bronislava Majerčíková
Katarína Vernarecová
PhDr. Lucia  Boroňová, PhD.
Mgr. Simona Petričková

akordeón: 

Mgr. Jana Stephany 

keyboard: 

Alena Laučíková
 

Oddelenie strunových nástrojov:

husle, viola: 

Mária Pitoňáková
Jana Plachtinská
Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková

gitara: 

Mgr. Ľubomír Jaroš

Oddelenie dychových nástrojov:

zobcová, altová a priečna flauta, klarinet, saxofón:trúbka

Robert Orgován 

Alena Laučíková

trúbka

Rastislav Macko

Spevácke oddelenie:

spev: 

Erik Macko DiS art.

Skupinové vyučovanie:

hudobná náuka: 

Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková

Mgr. Simona Petričková

Spevácky zbor: 

Mgr. Bronislava Majerčíková