Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Telefón: Sekretariát:
Ekonomický úsek: 044 522 45 11
Adresa školy: Hudobný a tanečný odbor:
J.D. Matejovie 591/14, 03301 Liptovský Hrádok

Výtvarný odbor - elokované pracovisko
J. D. Matejovie 539, 03301 Liptovský Hrádok

Výtvarný odbor - elokované pracovisko
Hybe 140, 03231 Hybe


Slovakia
Email školy: zusliptovskyhradok@gmail.com
Kontakt na riadietela školy: Riaditeľka školy: 0919 419 283
Email: zuslhriaditel@gmail.com
IBAN: SK31 5600 0000 0016 4094 3001
IČO: 37906526
DIČ: 2021773787
GDPR: V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
Ing. Marián Prudovič
email: gdpr@impservices.sk
te.č.: 0903 967 756

Mapa