Aktuality

 • Vyučovanie prebieha i naďalej prezenčne s obmedzením podľa podmienok COVID automatu v II. stupni ohrozenia.

 • Vzdelávacie poukazy môžete odovzdať do piatka 24. septembra 2021.

  Vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ (t. j. školné) v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

  Poukazy je možné odovzdať svojmu triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy v kancelárii.

  Získané prostriedky budú použité na nákup a ladenie nástrojov, údržbu učebných pomôcok a materiálno-technického zabezpečenia pre žiakov školy.

  Ďakujeme Vám za podporu.

 • Mesto Liptovský Hrádok, ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ) a riaditeľstvo ZUŠ Liptovský Hrádok oznamuje, že v zmysle § 24 ods. 16 a § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, dňa 10.septembra 2021, t.j. v piatok, sa uskutoční voľba zástupcov rodičov do Rady školy v čase od 14.00 – 16.00 hod. v ZUŠ Liptovský Hrádok.

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Hudobný a tanečný odbor:
  J.D. Matejovie 591/14, 03301 Liptovský Hrádok

  Výtvarný odbor - elokované pracovisko
  J. D. Matejovie 539, 03301 Liptovský Hrádok

  Výtvarný odbor - elokované pracovisko
  Hybe 140, 03231 Hybe

 • Sekretariát:
  Ekonomický úsek: 044 522 45 11

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné