Aktuality

 • Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu v roku 2020 a prajeme Vám:

  zdravie, lebo je najvzácnejšie ...

  šťastie, aby sme si ho viac uvedomovali ....

  pokoj v duši, lebo teraz je veľmi dôležitý ...

  radosť z maličkostí, lebo ich môžeme objavovať každý deň ...

  vnímavé oči na zachytenie tých najkrajších a najbežnejších okamihov

  všedného dňa ...

  citlivé uši počujúce tie najjemnejšie potreby seba samých i tých druhých....

  úsmev na perách, ktorými potešíme našich blízkych a vždy sa nám vráti

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

  2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách

  Vyučovanie plynule prebehne na dištančnú formu vzdelávania na základe pokynov triednych učiteľov v každom odbore.

 • Botasky - štúdijná kresba 2. ročníka, I. časti, I. stupňa

  Botasky - štúdijná kresba žiakov 3. ročníka, I. časti, I. stupňa

  Botasky - štúdijná kresba žiakov 4. ročníka, I. časti, I. stupňa

  Z tvorby Radany Ivanovej - 2. roč., II. st.

  V materskej škôlke - prípravné štúdium

 • Dištančné vzdelávanie hudobnej náuky prebieha pre každú triedu online prostredníctvom zoom. Každá trieda bude informovaná o novom čase vyučovania prostredníctvom mailovej pozvánky. Prosím, skontrolujte si svoje mailové schránky.

  Ďakujeme za spoluprácu a flexibilitu.

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Hudobný a tanečný odbor:
  J.D. Matejovie 591/14, 03301 Liptovský Hrádok

  Výtvarný odbor - elokované pracovisko
  J. D. Matejovie 539, 03301 Liptovský Hrádok

  Výtvarný odbor - elokované pracovisko
  Hybe 140, 03231 Hybe

 • Sekretariát:
  Ekonomický úsek: 044 522 45 11
  Mobilný telefón: 0919 419 273

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné