Profil školy História školy Zamestnanci Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor

Forma štúdia

Žiakov prijímame do tanečného a výtvarného odboru v predškolskom veku dieťaťa.

Do hudobného odboru budúcich žiakov 1. ročníka základnej školy.

Dvere našej školy sú otvorené aj pre vekovo starších žiakov.

Poskytujeme odbornú prípravu na príjmacie skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.