Paleta a husle FZ Cindruška a Majerán Liptovský Hrádok

OZ Paleta a husle

Milí rodičia.

Naša Základná umelecká škola spolupracuje s dvoma občianskymi združeniami:

OZ Paleta a husle - hudobný odbor, výtvarný odbor a tanečný odbor - oddelenie moderného tanca a FZ Cindruška a Majerán.

Obidva občianske združenia nám aktívne pomáhajú. Zo získaných členských príspevkoch, dobrovoľnom vstupnom na koncertoch, získaných prostriedkov z 2% daní z príjmov, príprava a realizácia rôznych projektov ... to všetko nám pomáha zlepšiť vyučovací proces na ZUŠ-ke. Vďaka tejto finančnej podpore realizujeme návštevy za umením, dokupujeme spotrebný materiál pre výtvarný odbor a zabezpečujeme kostýmy, kroje a čižmy pre tanečný odbor, realizujeme údržbu alebo kúpu nových hudobných nástrojov a hudobnej literatúry, oblečenie pre spevácky zbor a veľa ďalších väčších i menších aktivít organizovaných ZUŠ-kou.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

 

OZ Paleta a husle

http://www.paletaahusle.sk/

Členská prihláška do OZ Paleta a husle

Prihlaska_Paleta_GDPR.pdf

 

FZ Cindruška a Majerán - tanečný odbor, oddelenie ľudového tanca

https://cindruska.sk/

Členská prihláška do FZ Cindruška a Majerán

Prihlaska_FZ_Cindruska_a_Majeran.pdf