Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady
Faktúra 1/2012 rok 2012 s DPH 01.01.2012 01.01.2012
Faktúra 1/2017 rok 2017 s DPH 02.06.2017
Faktúra 1/2014 rok 2014 s DPH 01.01.2014 01.01.2014
Faktúra 1/2015 rok 2015 s DPH 01.01.2015 01.01.2015
Faktúra 1/2018 Faktury 2018 s DPH 01.01.2018 01.01.2018 31.12.2018
Faktúra Faktury 2020 s DPH 01.01.2020
Faktúra Fakrúry 2021 s DPH 01.01.2021
Faktúra 1/2016 rok 2016 s DPH 01.01.2016
Faktúra 1/2013 rok 2013 s DPH 01.01.2013 01.01.2013
Faktúra Faktury 2019 s DPH 31.12.2019
Objednávka rok 2016 s DPH 01.01.2016
Objednávka Objednavky 2020 s DPH 01.01.2020
Objednávka rok 2018 s DPH 01.01.2018
Objednávka Objednávky 2019 s DPH 31.12.2019
Objednávka Rozpočet sociálneho fondu 2021 s DPH 01.01.2021
Objednávka rok 2017 s DPH 31.05.2017
Objednávka Objednavky 2021 s DPH 01.01.2021
Objednávka Rozpočet sociálneho fondu 2019 s DPH 31.12.2018
Objednávka Rozpočet tvorby a použitia sociálneho fondu 2019 dodatok s DPH 01.07.2019
Objednávka rok 2015 s DPH 01.01.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/93