Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady
Faktúra 1/2012 rok 2012 s DPH 01.01.2012 01.01.2012
Zmluva Zmluva o prenájme tlačiarne s DPH 19.09.2018
Objednávka rok 2018 s DPH 01.01.2018
Faktúra 1/2018 Faktury 2018 s DPH 01.01.2018 01.01.2018 31.12.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu s DPH 10.10.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí stravovania s DPH 30.06.2018
Zmluva Dodatok ku KZ 2018 s DPH 31.08.2018
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 10.10.2018
Zmluva Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve s DPH 31.08.2018
Zmluva Zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu s DPH 01.10.2018
Objednávka Rozpočet sociálneho fondu 2019 s DPH 31.12.2018
Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov s DPH 28.09.2018
Zmluva Zmluva o prenajme nebytovych priestorov s DPH 17.09.2018
Zmluva Zmluva o prenajme nebytovych priestorov s DPH 17.09.2018
Zmluva Zmluva OOU s DPH 03.05.2018
Zmluva Zmluva Madé-Urbis s DPH 02.05.2018
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 05.10.2017
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2018 s DPH 31.01.2018
Faktúra 1/2013 rok 2013 s DPH 01.01.2013 01.01.2013
Zmluva Dodatok ku kolektívnej zmluve s DPH 31.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/93