Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady
Faktúra 1/2012 rok 2012 s DPH 01.01.2012 01.01.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.10.2012 Základná škola Hybe
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.10.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 23.10.2012
Zmluva Zmluva o nájme, dodatok s DPH 30.12.2012
Faktúra 1/2013 rok 2013 s DPH 01.01.2013 01.01.2013
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 21.01.2013 Prima Banka
Zmluva dodatok k zmluve SAAIC s DPH 24.01.2013
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku s DPH 24.01.2013 SAAIC, Národná agentúra
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 25.01.2013
Zmluva Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr s DPH 04.06.2013 MADE spol.s.r.o.
Zmluva Licenčná zmluva č. U1626/2013 s DPH 05.06.2013 MADE spol.s.r.o.
Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov s DPH 15.10.2013 BYP s.r.o.
Zmluva DODATOK č.1 k Licenčnej zmluve č. U1626/2013 s DPH 22.12.2013
Faktúra 1/2014 rok 2014 s DPH 01.01.2014 01.01.2014
Objednávka rok 2014 s DPH 01.01.2014
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov....... s DPH 02.05.2014 ŠEVT a.s.
Zmluva ZMLUVA Sova 5-2 s DPH 20.10.2014 Orange Slovensko a.s.,
Zmluva ZMLUVA Sova 5-1 s DPH 20.10.2014 Orange Slovensko a.s.,
Zmluva ZMLUVA pre poistenie majetku s DPH 20.10.2014 Komunálna poisťovňa a.s.,
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 1-20/99