• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

  dňa 21.12.2018 udeľuje žiakom

  RIADITEĽSKÉ    VOĽNO

  z organizačných dôvodov a prevádzkových dôvodov.

  Nástup do školy po vianočných prázdninách bude 8.1.2019 podľa vyučovacieho rozvrhu.

 • PF 2019

 • Pozvanie na vianočný koncert

  Milí rodičia a priatelia umenia.

  Začal nám krásny adventný čas, kedy sa všetci pripravujeme na tie najkrajšie sviatky roku. Slovo advent je odvodené z latinského slova adventus, čo znamená príchod alebo očakávanie. Adventné obdobie má dvojaký význam.

  1. je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána – Vianoce, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí
  2. zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov

  Z týchto dvoch dôvodov Adventné obdobie je časom nábožného a radostného očakávania.

  Symbolom adventu je adventný veniec.  Ako každý symbol nesie svoj význam, tak aj adventný veniec nesie so sebou hlbokú symboliku vystihujúcu adventné obdobie.

  Adventný veniec je okrúhly. To nám pripomína večnosť i samotného Boha. Pretože ako kruh nemá začiatok ani koniec, tak ani večnosť a ani Boh nemá začiatok ani koniec. Kruh nám tiež pripomína rodinu a spoločenstvo veriacich, ktorá sa zhromaždí okolo stola či adventného venca.

  Zelené vetvičky, ktoré tvoria základ venca, napriek tomu, že vonku je zima, sú znakom nádeje, že bude znova teplo a príroda znova ožije. Pre kresťanov sú i  znakom nádeje na nový život, ktorý nám prináša Ježiš svojim príchodom na svet.

  Štyri sviece predstavujú štyri nedele počas adventu. Každú nedeľu pribudne na venci ďalšia horiaca svieca a tým aj viac svetla. Rovnako by malo pribudnúť svetlo aj v našich rodinách, v našich životoch, lebo sa pomaly blížime ku Kristovi – Svetlu sveta. Každá svieca má svoje pomenovanie: prvá svieca je nádej, druhá je mier, tretia radosť a štvrtá svieca je láska. Našimi modlitbami a dobrými skutkami môžeme počas adventu spolu s Ježišom aj my vniesť viacej svetla – viac nádeje, mieru, radosti a lásky do tohto sveta, do našich rodín.

  I náš vianočný koncert Základnej umeleckej školy s názvom POKOJ VIANOC sa nesie v tomto duchu. Stretneme sa dňa 11.12.2018 o 16.30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Liptovskom Hrádku. Od 16.00 hod. vo foyer pred divadelnou sálou bude prezentácia výtvarného odboru.

  V tento predvianočný čas pedagógovia spolu so svojimi žiakmi pripravili pre vás všetkých umelecký darček v podobe vianočného koncertu a výstavy. Príďte medzi nás a nechajte zapôsobiť pokoj Vianoc v tomto krásnom adventnom období.

  Tešíme sa na vás a prajeme krásny adventný čas

   

  Kolektív ZUŠ Liptovský Hrádok

  image.png

 • Vianočný koncert

 • Obraz pre radosť

  Viac ako tridsať rokov visia na schodoch polikliniky v Liptovskom Hrádku osvetové a informačné tabule. Sú už tak trochu retro a dávno neplnia svoj účel. Pani doktorka Libičová bola iniciátorkou malej zmeny - požiadala nás o ich premaľovanie. Pestrofarebnú koláž vytvorili žiaci 1- až 4. ročníka výtvarného odboru ZUŠ z triedy Libuše Vyšnej.

 • Hudobná náuka netradične

  14. 11. 2018

  V dňoch 12. a 14. novembra prebiehalo vyučovanie hudobnej náuky v našej ZUŠ formou neformálnej súťaže "Hudobná náuka netradične". Súťaž prebiehala v troch kategóriách ( spolu 78 žiakov)  A kategória (ročníky 2/1, 3/1),  B kategória   (ročníky 4/1, 5/2 C kategógria.  (ročníky 6/2, 3/2).

   

            Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách a ich úlohou bolo popasovať sa často so záludnými zadaniami, sluchovou analýzou, hudobnými  osemsmerovkami či skladačkami ľudových piesní. V tímoch vládla nielen  správna súťaživá atmosféra,  ale aj hravosť a schopnosť improvizácie. Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľké poďakovanie. 

  Víťazi:  A:   Feriancová, Grešová, Švecová

              B:   Hatiarová, Žáková, Mezovská

              C:   Budinská, Štetková, Ďurišová

   

  Víťazom srdečne blahoželáme. 

  Organizačný tím:  Mgr. S. Petričková, Mgr. D. Orgovánová Vrlíková

 • Umenie zblízka 7

 • Ocenenie z portugalskej Evory 2018

  1. 9. 2018

  Do galérie Ocenenie z portugalskej Evory 2018 boli pridané fotografie.

 • Oznam o zasadnutí Rady školy pri ZUŠ LH

 • Exkurzia za umením 2018

   

  Milí rodičia.

  Tak ako každý rok i tento rok organizuje naša ZUŠ v spolupráci s OZ Paleta a husle Exkurziu za umením. Tento krát pôjdeme do Košíc do Štátnej filharmónie Košice na záverečný koncert sezóny, kde si budeme mať možnosť vypočuť diela G. Bizeta, napr. i slávne árie z opery Carmen. 

  Táto exkurzia za umením je vhodná pre žiakov od 4. ročníka v ZUŠ

  Informované súhlasy a záväzné prihlášky si žiaci môžu vyzdvihnúť u svojich triednych pedagógov, alebo u p. Orgovánovej a Petričkovej.

 • Pozvánka na záverečný koncert a vystúpenie Cindrušky

  Milí rodičia a priatelia hudby.

  Ani sme sa nenazdali a opäť tu pomaly a isto máme záver školského roku.

  Záverečný koncert pre našich žiakov je takou malou slávnosťou, na ktorú sa veľmi tešia, pretože práve tu môžu ukázať všetko, čo sa za celý rok naučili.

  A k tomu potrebujú i dobré publikum svojich najbližších, ktorí ich prídu povzbudiť a hlavne zatlieskať ... to je pre našich malých umelcov ten najväčší dar, potešenie a radosť z dobre vykonanej práce.

  Celý budúci týždeň sa bude niesť v koncertnom duchu. Máme pre Vás dve pozvánky.

  V mene celého kolektívu ZUŠ i našich žiakov a Vašich detí Vás srdečne pozývame na záverečný koncert ZUŠ Liptovský Hrádok dňa 12.6.2018 o 16.30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Liptovskom Hrádku, na ktorom sa zúčastnia žiaci zo všetkých odborov ZUŠ.

  A druhá pozvánka je na koncerty DFS Cindruška a FS Majerán S Cindruškou v srdci, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14.-15.6.2018 o 17.30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Liptovskom Hrádku. Súčasťou koncertu 14.6.2018 bude aj absolventský koncert žiakov tanečného odboru ľudového oddelenia.

  Bližšie informácie na plagátoch v prílohách.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Mimoriadne zasadnutie plenárnej schôdze

  Paleta a husle vo štvrtok 24.5.2018 o 17.00 v učebni hudobnej náuky ZUŠ.

  Hlavný bod programu: Vstupné z koncertov.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

  dňa 7.5.2018 udeľuje žiakom

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  z organizačných dôvodov a prevádzkových dôvodov.

  Nástup do školy bude 9.5.2018 podľa vyučovacieho rozvrhu.

 • Pozvánka na prijímacie skúšky

  Milí rodičia,

  v dňoch 24. - 25. apríla 2018 od 14:00 - 17:00 hod. budú prijímacie skúšky do ZUŠ v hudobnom a tanečnom odbore v priestore hlavnej budovy ZUŠ v Dome kultúry na prízemí a vo výtvarnom

   odbore budú otvorené hodiny dňa 26.4.2018 (štvrtok) od 15.00 - 16.00 a 16:00 - 17:00 hod. na elokovanom pracovisku v priestoroch ZŠ J.D.Matejovie 539, pavilón C. Do hudobného odboru prijímame

   budúcich prvákov Základnej školy ( 6 ročné deti ) a do tanečného a výtvarného odboru prijímame deti predškolského veku. ( 5 ročné deti)

  Deň otvorených dverí na elokovanom pracovisku v Hybiach bude v stredu 26.4.2018 od 15:00 - 17:00 hod. v priestoroch ZŠ Hybe.

  Tešíme sa na Vás.

  plagat-prijimacky-2018.pdf​​​​​​​

 • Oznam o zasadnutí Rady školy pri ZUŠ LH

  Oznam_Rada_skoly_2018.03.22.pdf​​​​​​​

 • Koncert k MDŽ

  Milí rodičia a priatelia umenia.


  8. marec je dňom, kedy sa vzdáva úcta všetkým ženám na svete. I my chceme prispieť svojimi umeleckými darčekmi všetkým ženám v okolí nášho mesta. Samozrejme pozvanie platí i pre pánov :)

  Koncert sa uskutoční 8.3.2018 v divadelnej sále o 16.30 hod. v spolupráci s Mestom Liptovský Hrádok, Oz Paleta a husle a FZ Cindruška a Majerán.


  Tešíme sa na vašu účasť

  pozvanky-MDZ.pdf​​​​​​​

 • 2% pre Paleta a husle

  Darovaním 2% z Vašich daní podporíte vzdelanie žiakov ZUŠ

  Vyhlasenie-2018-DP-2017-ZUS.pdf​​​​​​​

 • Školné pre 2. polrok 2017/18

  V nasledujúcich dokumentoch sa môžte informovať o platbách školného pre 2. polrok 2017/18: 

  VYSKA_SKOLNE_2.polrok.pdf

  PLATBY_SKOLNE_KODY.pdf

 • Oznam Paleta a husle

 • Betlehemská hviezda 2017

  Milí kolegovia, rodičia a priatelia umenia.

  Máme tu posledný pracovný deň pred najkrajšími sviatkami v roku. Čas, na ktorý sa tešia hlavne naši najmenší. Je to čas pokoja, čas radosti, čas zázrakov, čas dobrých skutkov, čas milosti...

  Želáme Vám, nech dotyk Vianoc zanechá v nás všetkých pokoj v duši, lásku v srdci, radosť v oku a úsmev na tvári.

  Mgr. Bronislava Majerčíková

  a kolektív ZUŠ Liptovský Hrádok