• Uchádzame sa o Vaše 2 %

  Milí rodičia a priatelia umenia.

   

  I keď máme teraz zložitú situáciu na Slovensku a naša pozornosť je upretá iným smerom, život však pokračuje ďalej a termíny daňových priznaní máme tu.

  Aj tento rok sa uchádzame o Vaše 2% z daní prostredníctvom  Občianskeho združenia Paleta a husle pri ZUŠ Liptovský Hrádok. Poukázaním podielu z dane z príjmov za rok 2019 podporíte vzdelanie, tvorivosť a talent žiakov ZUŠ a Vašich detí. Aj vďaka týmto finančným prostriedkom vieme lepšie deťom priblížiť umenie profesionálnych umelcov a ďalších aktivít pomáhajúcich pri výchovno-vzdelávacom procese.

   

  Paleta a husle z finančných prostriedkov prijatých z "2%" doteraz podporilo aktivity organizované v spolupráci so Základnou umeleckou školou nasledovne:

   Výtvarný odbor ZUŠ

  • Kontrast, plocha, línia, štruktúra, tvar
  • Za umením do Bratislavy
  • Kdo jsme Kto sme - IX. ročník
  • Za umením na Oravu

  Hudobný odbor ZUŠ

  • Nech sa žiakom dobre hrá a nám sa dobre počúva
  • Hudba známa neznáma
  • Sústredenie speváckeho zboru Lúč
  • Architektúra a hudba

  Tanečný odbor – oddelenie moderného tanca ZUŠ

  • Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2016
  • Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2017

  Dokumenty na stiahnutie a ďalšie informácie môžete získať na http://www.paletaahusle.sk/

  Dôležité termíny:

  ·  do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  ·  do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

  Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  Ak ste zamestnaní:

  1.      Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

  2.      Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  3.      Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo ich doneste k nám do ZUŠ a my to doručíme na DÚ.

  Ďakujeme za Vašu podporu a Váš dar prostredníctvom 2%.

  Verím, že situácia na Slovensku sa čoskoro upokojí. Želám nám všetkým, aby sme to zvládli najlepšie ako vieme v pokoji a zdraví.

   

   

 • Usmernenie hlavného hygienika o karanténe

  Usmernenie hlavného hygienika o karanténe

 • Usmernenie č.3 Ministerky školstva

 • Zasadnutie Rady školy

 • Zrušený koncert K sviatku žien

  Dobrý deň, milí rodičia.

  Vzhľadom k situácii na Slovensku a po konzultácii so zriaďovateľom ako spoluorganizátorom koncertu K sviatku žien, sme zvážili účasť na hromadných podujatiach a pristúpili k zrušeniu koncertu ako opatreniu, vyplývajúceho z doporučenia Ústredného krízového štábu zo dňa 6.3.2020.

  Napriek tomu,žiadam rodičov, aby nevyvolávali zbytočnú paniku a radšej posilnili imunitný systém celej rodiny a zvýšili hygienické návyky. 

  Vyučovanie ďalej bude prebiehať podľa rozvrhov do tej doby, pokiaľ nedostaneme ďalšie informácie alebo usmernenia.

  Existuje veľa už zverejnených informácií ohľadom koronavírusu, kedy tí najpovolanejší lekári, ktorí vedia, čo hovoria a vyzývajú ľudí k upokojeniu sa. Niekedy až zbytočne podliehame mediálnym správam, ktoré vyvolávajú strach a paniku.

  Strach a panika v histórii ľudstva ešte nikomu nikdy nepomohla ... Prosím,zamyslite sa nad tým ...

  Posielam link, kde si môžete pozrieť video primárky mikrobiológie Všeobecnej Fakultnej nemocnice v Prahe MUDr. Václavy Adámkovej. Citujem: Epidemie koronaviru bude trvat tak dlouho, dokud ji budou živit média..."

  https://video.aktualne.cz/primarka-hysterie-cechu-nema-obdoby-silenstvi-brzy-opadne-a/r~9d3f73aa5c9e11ea80e60cc47ab5f122/  

  A ešte kúsok štatistiky a niečo na zamyslenie ... 

  Jedným z najhorších dní pre Coronavirus bol 10. február.

  V ten deň zomrelo na Coronavirus 108 osôb v Číne,

  ale v ten istý deň ...

  26 283 ľudí zomrelo na rakovinu,

  24 641 ľudí zomrelo na srdcové choroby,

  4 300 ľudí zomrelo na cukrovku a

  28 ľudí v ten deň žiaľ, spáchalo samovraždu.

  Navyše, komáre každý deň zabíjajú 2 740 ľudí,

  ľudia každý deň zabíjajú 1 300 ľudí a

  hadi každý deň zabíjajú 137 ľudí.

  Zhlboka sa nadýchnite a umyte si ruky.  

   

  Všetkým dámam, ženám, dievčatám prajeme krásny Medzinárodný deň žien a prijmite aspoň takúto virtuálnu kyticu od žiakov a pedagógov ZUŠ Liptovský Hrádok miesto hudobného a tanečného zážitku.

 • K sviatku žien

  Milí rodičia.

   

  I keď situácia v dnešnej dobe je značne zložitá a neustále monitorovaná, chceme si pripomenúť 8. marec, kedy sa slávi Medzinárodný deň žien v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, a to bez bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické postavenie. Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na snahu za zrovnoprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu v dejinách ľudstva.  

  Náš koncert K sviatku žien organizujeme v spolupráci s Mestom Liptovský Hrádok, ktorý bude 10.3.2020 o 16.30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Liptovskom Hrádku (pokiaľ nebudú iné usmernenia)

   

  Verím, že sa i napriek okolnostiam podarí náš koncert zrealizovať a že sa na ňom uvidíme.

  Tešíme sa na Vás

 • Výška mesačného príspevku (ŠKOLNÉ) - 2. polrok

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom školy, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

  dňa 20.12.2019 udeľuje žiakom

  RIADITEĽSKÉ    VOĽNO

  z organizačných dôvodov a prevádzkových dôvodov.

  Nástup do školy po vianočných prázdninách bude 8.1.2020 podľa vyučovacieho rozvrhu.

 • Vianočný koncert Betlehemská hviezda

  Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert  Betlehemská hviezda, na ktorom budú vystupovať DFS Cindruška a FS Majerán. Tešíme sa na Vás

 • Vianočný koncert Základnej umeleckej školy

  Milí rodičia a priatelia umenia.

  Čas najkrajších sviatkov roka je opäť tu. Čas, kedy máme k sebe bližšie. Čas, kedy svojou štedrosťou obdarovávame svojich  blízkych a tých, ktorí to potrebujú. Čas, kedy sme vľúdnejší, ľudskejší a ohľaduplnejší. Čas, ktorý môžeme a chceme darovať tým, ktorých ľúbime... 

  Darujte si chvíľu, ktorú venujete predovšetkým sebe. Započúvate sa do krásnych zvukov hudby, spevu a tanca ... darujte si chvíľu byť s umením, ktoré očisťuje myseľ a povznáša ducha.... Darujte chvíľu, ktorú venujete nám a vašim skvelým deťom ... darujme si vzájomne čas, ktorý je najvzácnejší...

  10.12.2019 – utorok o 16.30 hod. v divadelnej sále Domu kultúry. Od 16.00 hod. bude vo foyer prezentácia výtvarného odboru spojená s malým vianočným trhom. Výťažkom z predaja podporíte aktivity výtvarného odboru a z dobrovoľného vstupného aktivity hudobného a tanečného odboru.

  Tešíme sa na vás...

  Mgr. Bronislava Majerčíková a kolektív ZUŠ Lipt. Hrádok

   

 • Pozvánka na slávnostné udeľovanie cien KNL

  Milí kolegovia, rodičia a priatelia umenia.

  V mene Komunitnej nadácii Liptov Vás srdečne pozývam na slávnostné udeľovanie cien Karola Feňveša, Ivana Šenšela a Ladislava Habiňáka za rok 2019 v sobotu 12.10.2019 o 17.30.hod. v Stone Gallery Grand Castle Liptovský Hrádok.

  Ceny budú udeľované nielen nominovaným žiakom Základnej umeleckej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy, ale aj ďalším nominovaným osobnostiam, ktoré svojou významnou prácou prispeli pre rozvoj vzdelania a kultúry v našom meste. A ja s veľkou radosťou oznamujem, že sú to práve naše kolegyne Mgr. Libuša Vyšná a Mgr. Jana Khouri, ktoré budú odmenené za svoju dlhoročnú prácu s výbornými výsledkami, ktoré sa dostávajú nielen do povedomia mesta Liptovský Hrádok, ale aj vďaka rôznymi zrealizovanými projektami a súťažiami medzinárodného charakteru, ktorými reprezentujú nielen našu Základnú umeleckú školu, ale aj mesto Liptovský Hrádok.

  Všetkým nominovaným a oceneným srdečne gratulujeme.

  Tešíme sa na vašu účasť

 • Zasadnutie Rady školy

 • Platobné údaje a výška mesačného príspevku

 • Výstava dvoch ZUŠ-iek v meste Liptovský Hrádok

  Základná umelecká škola spolu so Súkromnou umeleckou školou pripravili výstavu s názvom SPOLU, ktorú si počas jesenných dní môžete pozrieť v Dome kultúry Liptovský Hrádok v galérii Na schodoch. 

 • Rozvrh TO 2019/20

  Rozvrh_TO_2019_2020.pdf​​​​​​​

 • Záverečný koncert

 • Absolventský koncert

  Absolventi z hudobného a tanečného odboru šk.r. 2018/2019

 • Tanečné predstavenie

strana: