Školné Členský príspevok do Paleta a husle Členské príspevky do OZ Cindruška

Členský príspevok do Paleta a husle

 

Milí rodičia.

Naša Základná umelecká škola spolupracuje s dvoma občianskymi združeniami:

OZ Paleta a husle - hudobný odbor, výtvarný odbor a tanečný odbor - oddelenie moderného tanca 

 http://www.paletaahusle.sk/clanok/12-clensky-prispevok-20-eur

 

FZ Cindruška a Majerán - tanečný odbor, oddelenie ľudového tanca

http://www.cindruska.sk/index.php?menu_id_ukaz=43

Obidva občianske združenia nám aktívne pomáhajú. Zo získaných členských príspevkoch, dobrovoľnom vstupnom na koncertoch, získaných prostriedkov z 2% daní z príjmov, príprava a realizácia rôznych projektov ... to všetko nám pomáha zlepšiť vyučovací proces na ZUŠ-ke. Vďaka tejto finančnej podpore realizujeme návštevy za umením, dokupujeme spotrebný materiál pre výtvarný odbor a zabezpečujeme kostýmy, kroje a čižmy pre tanečný odbor, realizujeme údržbu alebo kúpu nových hudobných nástrojov a hudobnej literatúry, oblečenie pre spevácky zbor a veľa ďalších väčších i menších aktivít organizovaných ZUŠ-kou.

 

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

 

 

S pozdravom

Mgr. Bronislava Majerčíková

riaditeľka ZUŠ Liptovský Hrádok

+421 919 419 283