Školné Členský príspevok do Paleta a husle Členské príspevky do OZ Cindruška

Školné pre školský rok 2018/19

Bližšie informácie o školnom nájdete tu:

VYSKA_SKOLNE.doc

Kódy pedagógov:

PLATBY_SKOLNEHO_KODY(2).pdf