Školné Členský príspevok do Paleta a husle Členské príspevky do OZ Cindruška

Školné pre školský rok 2020/2021

 

Bližšie informácie o školnom a platobných údajov nájdete tu:

Vyska_mesacneho_prispevku_2021-22.pdf